Αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα, ολοκληρωμένες λύσεις

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Η NEEST – NEW ENERGY & ENVIRONMENTAL SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES EE ιδρύθηκε το 2017, με αποστολή την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εξειδικευμένου συμβούλου σε θέματα «πράσινης» ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και την παραγωγή τεχνογνωσίας και καινοτόμων εργαλείων στους παραπάνω τομείς, επενδύοντας σε δράσεις έρευνας και ανάπτυξης, μέσω και της συμμετοχής της σε ερευνητικά έργα. Οι συνεργάτες της έχουν μεγάλη εμπειρία στην τεχνο-οικονομική ανάλυση, περιβαλλοντική αδειοδότηση, την υποβολή φακέλων επιχορήγησης και το σχεδιασμό έργων “πράσινης” ενέργειας. Η NEEST αναλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για φιλικά προς το περιβάλλον ενεργειακά έργα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφόρος ανάπτυξη αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες για τη NEEST. Όραμα της NEEST, με βασικό άξονα τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχει, είναι να συνεισφέρει καθοριστικά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας, την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων και τεχνογνωσίας συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και της ενεργειακής επάρκειας τόσο σε εθνικό όσο και τοπικό επίπεδο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ:

 

 

ESPA.png
H2TRANS_logo1.png

Η NEEST συμμετέχει στο έργο H2TRANS του Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ, στα πλαίσια του οποίου κατασκευάζεται ο 1ος σταθμός ανεφοδιασμού οχημάτων με "πράσινο" Η2 στην Ελλάδα! Ο σταθμός θα λειτουργεί με υδρογόνο που θα παράγεται κατά 100% από ΑΠΕ.

EYDE.png